Alta Cappella

Szczególnie popularna w wiekach XIV – XVIII formacja muzyków, którzy opłacani z kasy miejskiej zakładali gildie by uświetniać wszelkiego rodzaju uroczystości pełniąc rolę muzycznego fajerwerku. Żadne święto kościelne, festyn, powrót zwycięskich wojsk, przyjazd króla oraz ani inne wydarzenie warte uczczenia nie mogły odbyć się bez ich udziału. Liczba i rodzaj instrumentów wchodzących w skład Alta Capellae nie zawsze były takie same, zależały w znacznej mierze od zasobności miejskiego skarbca. Były to: cynki, puzony, flety, oboje, dulcjany, pomorty, szałamaje, bombardy, krumhorny, trąbki oraz wszelkiego rodzaju instrumenty perkusyjne. Podczas występów ranga uroczystości sugerowała skład zespołu – spośród wielu możliwych wyróżniały się trąbki z towarzyszeniem kotłów. Wykonywane na nich fanfary kojarzą się wręcz z podniosłym charakterem, sugerują prestiż wydarzenia, któremu towarzyszą.