dr hab. Tomasz Sobaniec

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie perkusji S. Welanyka. Współpracował z Krakowską Grupą Perkusyjną (Festiwale Muzyki Współczesnej - Warszawa, Kraków, Poznań, Opole, Bratysława, Berlin, Praga). Od 1992 r. jest kotlistą orkiestry Capella Cracoviensis (występy w wielu krajach europejskich a także w USA, Japonii, Korei Płd., Chinach i na Tajwanie). Jest członkiem zespołu „Barock Tune” oraz współtworzy wraz z Ryszardem Habą Krakowski Duet Perkusyjny. Współpracuje z orkiestrami takimi jak: Filharmonia Krakowska, Sinfonietta Cracovia, L’Estate Armonico. W 2000r. wystąpił na Festiwalu Kultury Azjatyckiej w Niigata (Japonia) wraz ze światowej sławy wiolonczelistą Yo-Yo Ma oraz M. Pomianowską i M. Kulentym w projekcie „Silk Road”. Wraz z R. Habą dokonał prawykonania „Concertato per percussioni e orchestra” M. Stachowskiego (Festiwal „Polska Muzyka Najnowsza” - NOSPR, dyr.J.Krenz). Swoje utwory dedykowali mu M.Mengjiqi i D.Eddleman. Od lat współpracuje z zespołem muzyki współczesnej- MW 2. W jego repertuarze szczególne miejsce zajmują utwory K.Moszumańskiej-Nazar (wykonania na festiwalach w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Odense i Hamburgu). Nagrał kilkanaście płyt z muzyką klasyczną, współczesną, etniczną i poezją śpiewaną. Od 1996 r. jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie.